Oplossingen voor precisielandbouw

Met de oplossingen voor precisielandbouw krijgt u beter inzicht in uw kosten en kunt u waar nodig eventueel bijsturen. Met realtime sensorgegevens en locatie-specifieke documentatie krijg u waardevolle inzichten. U kunt op feiten gebaseerde beslissingen nemen en nauwkeurige voorschriften maken voor uw volgende taken in het veld.

Opbrengstmetingen

Tijdens het oogsten op uw perceel, is op de opbrengstkaart te zien wat de opbrengst is van het betreffende gewas. U kunt hierbij denken aan aardappelen, maïs, tarwe, gras, enzovoort. De data geeft u inzicht in hoe het gewas op verschillende plekken binnen het perceel heeft gepresteerd. Vervolgens kunt u met deze uitkomsten een nieuw teelt- of bemestingsplan maken. Voor een digitale opbrengstkaart maakt u gebruik van een GPS-verbinding en een opbrengstmeter die op uw machine wordt gemonteerd.

FarmSight ondersteunt en geeft deskundig advies over de producttoepassing van opbrengstmetingen op zowel nieuwe als bestaande machines.

Plaatsspecifiek bewerking

Elk perceel op uw bedrijf bestaat uit een in meer of mindere mate gevarieerde bodem. Wanneer u uw percelen op een uniforme manier gaat bewerken, zult u niet de volledige potentie van uw kostbare grond benutten. Wanneer u op basis van bijvoorbeeld bodem- en oogstdata uw percelen analyseert, zult u de verschillen ontdekken.

Op basis van uw analyse kunt u taakkaarten genereren waarmee onder andere bemestings,- spuit-, poot- en zaaimachines plaatsspecifiek werkzaamheden kunnen uitvoeren. Hiermee realiseert u snel en eenvoudig een verhoging van opbrengsten en productkwaliteit. Oogst het optimale van uw percelen.

Section Control
Section Control
 • Zorgt voor gewassen op gelijke afstand van elkaar en voor gelijkmatige groeiomstandigheden, vooral op de kopakker en gerende percelen
 • Generatie 4 displays regelen tot maximaal 255 secties
 • Volledige ISOBUS – AEF aansturing van werktuigsecties
 • Zeer nauwkeurig toedienen van (kunst)mest, gewasbeschermingsmiddel en zaaizaad
 • Automatisch in- en uitschakelen van secties om overlappingen te voorkomen op werkgangen in het veld en bij het keren op de kopakker
Section Control voor niet-ISOBUS werktuigen
Section Control voor niet-ISOBUS werktuigen
 • Minder gewasbeschadiging
 • Niet meer overmatig planten
 • Lagere operationele kosten
 • Oudere werktuigen upgraden met mogelijkheid voor sectieafsluiting
HarvestLab 3000
HarvestLab 3000
 • Nabij-infrarood (NIR)-meting maakt analyseren van diverse inhoudsstoffen in gewassen, ruwvoer, drijfmest en biogas-reststromen mogelijk (één NIR-sensor, drie toepassingen)
 • NIR maakt automatische aanpassing van de snijlengte bij John Deere veldhakselaars mogelijk op basis van actueel vochtgehalte en berekende droge stofgehaltes
 • Analyse van NPK-bestanddelen tijdens bemesting en afgifteregeling op basis van ingestelde streefwaarde of taakkaarten
 • In te zetten als mobiel analyseapparaat om ruwvoer te analyseren, voor nauwkeurige voederdosering en verbeterde diergezondheid.
iGrade
iGrade
 • Eenvoudig en gebruiksvriendelijke egaliseren en kilveren
 • Betrouwbaar en nauwkeurig bij elk weertype en bij slecht zicht
 • Met optionele TerraCutta software een egalisatieplan maken op kantoor en deze direct inladen op de machine
 • Groter signaalbereik dan kilveren op laserbesturing
 • Automatische hoogteregeling kilverbak of –blad, op basis van vooraf ingestelde doelwaarden
 • Meerdere machines kunnen tegelijkertijd op hetzelfde perceel werken

AMS Productbrochure bekijken